วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567

กิจกรรมหน่วยงาน

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ มอบหมายให้ นางระพีพร สมสุข รองปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567 ครบรอบ 119 ปี ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานท้องถิ่น เข้าร่วมพิธี