ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมหน่วยงาน

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 นายสาโรจน์ รักงาม พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดลพบุรี ณ ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติพึ่งตนเอง หมู่ 10 บ้านรถไฟพัฒนา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี