ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วย

กิจกรรมหน่วยงาน

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยนางสาวนิศาชล กิ้วลาดแยง ปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่เยี่ยมพูดคุยให้กำลังใจ มอบสิ่งของช่วยเหลือ พร้อมแนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้น เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวัน จำนวน 2 ราย บริเวณ หมู่ 3 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี