พิธีเปิดโครงการช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด

กิจกรรมหน่วยงาน

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ และนางระพีพร สมสุข รองปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดตาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอชัยบาดาล ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี