ฉีดผลักดันน้ำแรงดันสูง ท่อระบายน้ำที่มีสิ่งปฏิกูลอุดตัน

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น.

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลลำนารายณ์

ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดผลักดันน้ำแรงดันสูง ท่อระบายน้ำที่มีสิ่งปฏิกูลอุดตัน

บริเวณซอยท่ามะนาว 9 หมู่ 8 ตำบลลำนารายณ์

ผู้ปฏิบัติงาน

1. นายสังวาลย์ คงอ่อน

2. นายสนิท เสมสกุล

3. นายคันชิต สมัตรการ

4. นายศรัญญู วาภักดี

5. นายนพดล สังข์รุ่ง

6. นายณัฐพล มงคลยุทธ

***ขอความร่วมมือจากประชาชนไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ หรือทิ้งขยะลงพื้น เพราะขยะนั้นอาจปลิวลงท่อระบายน้ำและเกิดการอุดตันได้***