ดูแล แก้ไข พัฒนา

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 พนักงานกองช่าง ลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดกิ่งไม้ ทำความสะอาด บริเวณสถานีรถไฟย่อย หมู่ 4 ตำบลชัยนารายณ์ และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ (หน้าโรงพยาบาลชัยบาดาล) และบริเวณทางไปโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำนารายณ์