โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

กิจกรรมหน่วยงาน

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 น. นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานครูเทศบาล ร่วมโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ณ อาคาร3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำนารายณ์