เข้าเยี่ยมผู้เข้าอบรมศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม

กิจกรรมหน่วยงาน

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล เข้าเยี่ยมให้กำลังใจและมอบของ ให้กับผู้เข้าอบรมศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ในโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดตาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอชัยบาดาล ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 16-30 มีนาคม 2567 ณ วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี