ลงพื้นที่แก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชน

กิจกรรมหน่วยงาน

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 ในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ได้เกิดฝนตกหนัก มีลมพัดแรง ทำให้ต้นไม้ล้มขวางเส้นทางจราจร บริเวณชุมชนอ่างนิคม หมู่ 4 ตำบลชัยนารายณ์ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลลำนารายณ์ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดำเนินการตัดต้นไม้ และนำออกจากผิวทางจนสำเร็จ สามารถเปิดช่องทางการจราจรได้เป็นปกติ

…ทั้งนี้ หากประชาชนพบเหตุสาธารณภัย หรือเหตุฉุกเฉิน ☎️ สามารถแจ้งได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 036-461-111 ตลอด 24 ชั่วโมง