นำรถกระเช้าสนับสนุนงานยกสายสื่อสารขึ้นเสา

กิจกรรมหน่วยงาน

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 ในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ได้เกิดฝนตกหนัก มีลมกระโชกแรง ทำให้สายสื่อสารร่วงหล่นลงพื้นผิวจราจร บริเวณหมู่บ้านคลองเขว้า หมู่ 11 ตำบลลำนารายณ์ พนักงานกองช่าง ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนนำรถกระเช้าสนับสนุนงานยกสายสื่อสารขึ้น เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

…ทั้งนี้ หากประชาชนพบเหตุสาธารณภัย หรือเหตุฉุกเฉิน ☎️ สามารถแจ้งได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 036-461-111 ตลอด 24 ชั่วโมง