ติดตามและดำเนินการระบบท่อระบายน้ำที่อุดตัน

กิจกรรมหน่วยงาน

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลลำนารายณ์

ลงพื้นที่ติดตามและดำเนินการระบบท่อระบายน้ำที่อุดตัน

บริเวณซอยขนมจีน หมู่ 3 ตำบลลำนารายณ์

ผู้ปฏิบัติงาน

1.นายเกริกกิตติ วิวะรินทร์

2.นายสังวาลย์ คงอ่อน

3.นายสนิท เสมสกุล

4.นายคันชิต สมัครการ

5.นายศรัญญู วาภักดี

6.นายสิรวิชญ์ บญรอด

7.นายณัฐวุฒิ ทรัพย์สมาน

***ขอความร่วมมือจากประชาชนไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ หรือทิ้งขยะลงพื้น เพราะขยะนั้นอาจปลิวลงท่อระบายน้ำและเกิดการอุดตันได้***