ตัดกิ่งไม้ที่หักค้างบนต้นไม้

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 09:20 น.

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 3 นาย

ออก ว.4 ตัดกิ่งไม้ที่หักค้างบนต้นไม้ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

บริเวณร้านชาคุมะ ตรงข้ามโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา

ผู้ปฎิบัติงาน

1.นายทวี ก้อนคำ

2.นายสิรวิชญ์ บุญรอด

3.นายณัฐวุฒิ ทรัพย์สมาน

…ทั้งนี้ หากประชาชนพบเหตุสาธารณภัย หรือเหตุฉุกเฉิน

☎️ สามารถแจ้งได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 036-461-111 ตลอด 24 ชั่วโมง