ต้อนรับนายอำเภอชัยบาดาล เยี่ยมเยียนเทศบาลตำบลลำนารายณ์

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 15.00 น. นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างฯ ร่วมต้อนรับนายกองตรี ดร.ภานุพงศ์ ศิริ นายอำเภอชัยบาดาล และนางจันทร์ฉาย จันทร์ลา ท้องถิ่นอำเภอชัยบาดาล ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเทศบาลตำบลลำนารายณ์ โดยมีการพูดคุยข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลฯ และกล่าวถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริการประชาชน