พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย (รุ่นที่ 16)

กิจกรรมหน่วยงาน

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลลำนารายณ์ นำโดย นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย (รุ่นที่ 16) ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งมีนักเรียนสำเร็จการศึกษา 51 คน ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำนารายณ์