ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชุมชนคนรุ่นใหม่ 1 หมู่ 8 ลำนารายณ์

กิจกรรมหน่วยงาน

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานกองสาธารณสุขฯ ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน และกรรมการชุมชน ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว บริเวณ ชุมชนคนรุ่นใหม่ 1 หมู่ 8 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี