พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

กิจกรรมหน่วยงาน

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 พนักงานกองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เนื่องจากพบผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย บริเวณ หมู่ 1 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี