ดูแล พัฒนา แก้ไข

กิจกรรมหน่วยงาน

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ได้มอบหมายให้พนักงานกองช่าง ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา ดังนี้

– ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ทำความสะอาด

● บริเวณซอยหลังโรงพยาบาลชัยบาดาล และนำรถไถคูโบต้าดันกองขยะซอยไหมไทย หมู่ 11 ตำบลลำนารายณ์

● บริเวณห้องสมุดประชาชนอำเภอชัยบาดาล

● บริเวณฟุตบาททางเท้า ซอยกังสดาล หมู่ 1 ตำบลลำนารายณ์

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

● ติดโคมไฟ LED เพิ่ม บริเวณสนามกีฬาการรถไฟ 44 ไร่ หมู่ 10 ตำบลลำนารายณ์

● ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณสนามกีฬาหน้าโรงพยาบาลชัยบาดาล หมู่ 5 ตำบลลำนารายณ์

● เปลี่ยนหลอดไฟ LED บริเวณซอยสุระนารายณ์ 22

● ติดโคมไฟฟ้าสาธารณะเพิ่ม บิรเวณ หมู่ 4 ตำบลชัยนารายณ์