ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชุมชนคนรุ่นใหม่ 2 หมู่ 8 ลำนารายณ์

กิจกรรมหน่วยงาน

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานกองสาธารณสุขฯ ประธานชุมชน และกรรมการชุมชน ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว บริเวณ ชุมชนคนรุ่นใหม่ 2 หมู่ 8 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี