ดูแล แก้ไข และพัฒนา

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ได้มอบหมายให้พนักงานกองช่าง และพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาและพัฒนา ดังนี้

– ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า

● รอบสำนักงานป่าไม้หลังเก่า

● บริเวณ หมู่ 11 ตำบลลำนารายณ์ และสามแยกหลังโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา

● บริเวณอ่างนิคม หมู่ 4 ตำบลชัยนารายณ์

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

● บริเวณซอยท่ามะนาว 11 หมู่ 8 ตำบลลำนารายณ์

– พัฒนาทำความสะอาด

● บริเวณ หมู่ 4 ตำบลลำนารายณ์

● บริเวณ หมู่ 9 ตำบลลำนารายณ์