ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชุมชนหมู่ 11 พัฒนา

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานกองสาธารณสุขฯ ประธานชุมชน และกรรมการชุมชน ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว บริเวณ ชุมชนหมู่ 11 พัฒนา หมู่ 11 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี