ตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนน คสล. ทางเข้า-ออก และพื้นลาน คสล.

กิจกรรมหน่วยงาน

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างฯ ตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนน คสล. ทางเข้า-ออก และพื้นลาน คสล. โดยเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณโดยรอบสำนักงานเทศบาลตำบลลำนารายณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี