ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานช่วงปิดเทอม

กิจกรรมหน่วยงาน

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ เข้าร่วมปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน โครงการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียนประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ชั้น 3