ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชุมชนสร้างสรรค์ หมู่ 3 ลำนารายณ์

กิจกรรมหน่วยงาน

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 พนักงานกองสาธารณสุขฯ ประธานชุมชน และกรรมการชุมชน ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว บริเวณ ชุมชนสร้างสรรค์ หมู่ 3 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี