รดน้ำขอพร ประเพณีสงกรานต์ 2567

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ร่วมรดน้ำขอพรนายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม