มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัย

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยนางสาวนิศาชล กิ้วลาดแยง ปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัยในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์ จำนวน 2 หลังคาเรือน