รดน้ำขอพร ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

กิจกรรมหน่วยงาน

💦💦กิจกรรมรดน้ำขอพร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้สูงอายุ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567💦💦