ล้างทำความสะอาดถนน

กิจกรรมหน่วยงาน

วันอังคารที่ 16 เมษายน 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ มอบหมายให้นายสาโรจน์ รักงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ นำเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ พนักงานกวาด และพนักงานเก็บ กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ดำเนินการล้างทำความสะอาดถนนบริเวณตลาดลำนารายณ์ และถนนท่ามะนาว เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน