โครงการ “ศิลปินสอนศิลปะ” ประจำปี 2567

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ เยี่ยมชมน้องๆ ในโครงการ “ศิลปินสอนศิลปะ” อบรม ระหว่างวันที่ 17-30 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ อาคารฟิตเนส ชั้น 1 เพื่อให้น้องๆฝึกสมาธิและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในช่วงเวลาปิดเทอม