ล้างทำความสะอาดถนน

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลลำนารายณ์ ฉีดล้างทำความสะอาดถนนในเขตเทศบาลฯ เพื่อคืนสะอาดให้กับพื้นที่หลังจบงานเทศกาลสงกรานต์