โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานทศบาล ชมรมบาสโลบเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และชมผู้สูงวัยเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ร่วมโครงการออกกำลังกายอย่างไรในวัยผู้สูงอายุ โดยมี อาจารย์มานพ แนวกลาง (ครูแนน สอนเต้น) เป็นวิทยากรในวันนี้ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังการในผู้สูงอายุ ให้มีสุขภาพร่างการแข็งแรง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ชั้น 3