ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชุมชนบ้านท่าน้ำ หมู่ 9 ลำนารายณ์

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานกองสาธารณสุขฯ ประธานชุมชน และกรรมการชุมชน ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว บริเวณชุมชนบ้านท่าน้ำ และหมู่บ้านทุ่งน้อยพัฒนา หมู่ 9 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี