ล้างทำความสะอาด และพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือกออก วัดลำนารายณ์

กิจกรรมหน่วยงาน

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ มอบหมายให้พนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่พัฒนาล้างทำความสะอาด และพ่นหมอกป้องกันโรคไข้เลือดออก บริเวณวัดลำนารายณ์