ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชุมชนหมู่ 9 พัฒนา หมู่ 9 ลำนารายณ์

กิจกรรมหน่วยงาน

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ มอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานกองสาธารณสุขฯ ประธานชุมชน และกรรมการชุมชน ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว บริเวณชุมชนหมู่ 9 พัฒนา หมู่ 9 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี