ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชุมชนหน้าศาลเจ้าฯ หมู่ 4 ลำนารายณ์

กิจกรรมหน่วยงาน

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานกองสาธารณสุขฯ ประธานชุมชน และกรรมการชุมชน ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว บริเวณชุมชนหน้าศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ลำนารายณ์ หมู่ 4 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี