ดูแล พัฒนา แก้ไข

กิจกรรมหน่วยงาน

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ได้มอบหมายให้พนักงานกองช่าง และพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาและพัฒนา ดังนี้

ท่อระบายน้ำ

● บริเวณสี่แยกสนามกีฬาหน้าโรงพยาบาลชัยบาดาล

● บริเวณข้างสำนักงานป่าไม้หลังเก่า

ปรับปรงภูมิทัศน์

บริเวณซอยสุระนารายณ์ 22 และหลังวัดลำรายณ์ หมู่ 5 ตำบลลำนารายณ์

● บริเวณชุมชนบ้านท่าน้ำ หมู่ 9 ตำบลลำนารายณ์

● บริเวณหมู่ 8 ตำบลลำนารายณ์

ซ่อมไฟสาธารณะ

● บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์

● บริเวณศูนย์จักรกลเทศบาลตำบลลำนารายณ์

● บริเวณซอยบ่อหิน หมู่ 1 ตำบลลำนารายณ์

● บริเวณ หมู่ 3 ตำบลลำนารายณ์

พัฒนา ทำความสะอาด

● บริเวณ หมู่ 3 ตำบลลำนารายณ์