ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชุมชนชัยนารายณ์พัฒนา

กิจกรรมหน่วยงาน

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ มอบหมายให้พนักงานกองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว บริเวณชุมชนชัยนารายณ์พัฒนา (ซอยอู่ติ่ง) หมู่ 1 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี