ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชุมชน บ.ข.ส.สร้างสรรค์

กิจกรรมหน่วยงาน

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ มอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานกองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว บริเวณชุมชน บ.ข.ส.สร้างสรรค์ หมู่ 1 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี