สนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ออกระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน

กิจกรรมหน่วยงาน

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลาประมาณ 11.00 น. เทศบาลตำบลลำนารายณ์ สนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมรถดับเพลิง ร่วมระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน บริเวณเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ

พบเหตุฉุกเฉิน เหตุเพลิงไหม้ ❗

แจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลตำบลลำนารายณ์

☎เบอร์โทรศัพท์ (036)461-111 ตลอด 24 ชั่วโมง