โครงการ “ศิลปินสอนศิลปะ” ประจำปี 2567

กิจกรรมหน่วยงาน

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล มอบใบประกาศนียบัตรให้กับน้องๆ ในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ที่เข้าร่วมโครงการ “ศิลปินสอนศิลปะ” ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 17-30 เมษายน 2567 ณ อาคารฟิตเนส ชั้น 1 เทศบาลตำบลลำนารายณ์