พิธีเปิดโครงการจัดทำหลักสูตรพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษา

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการสถานศึกษา และพนักงานครูเทศบาล ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดทำหลักสูตรพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชัน โดยมีนายอำนาจ นาคแก้ว ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง เทศบาลเมืองนครนายก เป็นวิทยากร ในวันนี้