ติดตั้งถังดับเพลิง สภ.ชัยบาดาล

กิจกรรมหน่วยงาน

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ มอบหมายให้นายสาโรจน์ รักงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ นำพนักงานดับเพลิงดำเนินการติดตั้งถังดับเพลิงให้กับ สภ.ชัยบาดาล จำนวน 6 จุด เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ หรือเหตุฉุกเฉินอื่นๆ เจ้าหน้าที่และประชาชนสามารถใช้ถังดับเพลิงเพื่อระงับเหตุเบื้องต้นได้ทันที

*** พบเห็นเหตุเพลิงไหม้ แจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลลำนารายณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 036-461-111 ตลอด 24 ชั่วโมง ****