แก้ไขปัญหาเรื่องขยะ

กิจกรรมหน่วยงาน

เทศบาลตำบลลำนารายณ์ นำโดยนายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ขอความร่วมมือประชาชนทุกท่าน ไม่ทิ้งขยะ ในที่สาธารณะ ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตาม พ.ร.บ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 หากพบเห็นบุคคลใดกระทำความผิด โปรดแจ้ง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลลำนารายณ์ เบอร์โทรศัพท์ 036-461758-9 ต่อ 21