โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นอำเภอชัยบาดาล

กิจกรรมหน่วยงาน

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น อำเภอชัยบาดาล ซึ่งจัดโดยชมรมสมาชิกสภาท้องถิ่นอำเภอชัยบาดาล มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะ สร้างความสัมพันธ์กันระหว่างสมาชิกสภาท้องถิ่นในเขตอำเภอชัยบาดาลทั้ง 17 แห่ง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ชั้น 3