ดูแล แก้ไข พัฒนา

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ มอบหมายให้พนักงานกองช่าง และพนักงานกองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาและพัฒนา ดังนี้

● นำยางมะตอยปรับระดับพื้นถนนเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ บริเวณ ซอยท่ามะนาว 1 หมู่ 5 ตำบลลำนารายณ์

● ปรับปรุงภูมิทัศน์

– ตัดกิ่งไม้ที่ยื่นล้ำออกมาบนถนนบริเวณชุมชนบ้านท่าน้ำ หมู่ 9 ตำบลลำนารายณ์

– ตัดหญ้า บริเวณ หมู่ 8 ตำบลลำนารายณ์

● ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ

– บริเวณหมู่ 9 ตำบลลำนารายณ์

– บริเวณซอยสุระนารายณ์ 4 หมู่ 4 ตำบลลำนารายณ์

– บริเวณซอยสุระนารายณ์ 22 หมู่ 5 ตำบลลำนารายณ์

– บริเวณศาลาที่พักผู้โดยสารข้างโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์

– บริเวณศาลาที่พักผู้โดยสารหน้าโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา

– บริเวณศาลาที่พักผู้โดยสารหน้าโรงพยาบาลชัยบาดาล

● พัฒนาทำความสะอาด

– บริเวณ หมู่ 8 ตำบลลำนารายณ์