ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาล

กิจกรรมหน่วยงาน

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงานเทศบาล และประธานกรรมการชุมชน 17 ชุมชน ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลฯ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะจากชุมชนต่างๆ เพื่อนำไปพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ชั้น 3