ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

กิจกรรมหน่วยงาน

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ มอบหมายให้ ร.ต.ต.กำจัด สุขจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยนายสาโรจน์ รักงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา หากเกิดฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์