ดูแล แก้ไข พัฒนา

กิจกรรมหน่วยงาน

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ มอบหมายให้พนักงานกองช่าง ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาและพัฒนา ดังนี้

● ปรับปรุงภูมิทัศน์

– ตัดกิ่งไม้บริเวณซอยร้านก๊อปเปอร์มาร์ก หมู่ 10 ตำบลลำนารายณ์

– ตัดกิ่งไม้ที่ยื่นล้ำออกมาบนถนน บริเวณซอยสนามกอล์ฟและซอยศาลาเขียว หมู่ 8 ตำบลลำนารายณ์

– ตัดกิ่งไม้ที่ยื่นล้ำออกมาบนถนน บริเวณซอยคชเสนีย์ 3

หมู่ 3 ตำบลลำนารายณ์

– นำรถไถคูโบต้าฟาร์มดันกิ่งไม้

– ตัดกิ่งไม้ข้างวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล

● ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ

– ซ่อมไฟ บริเวณ หมู่ 10 ตำบลลำนารายณ์

– เปลี่ยนโคมไฟที่ชำรุด บริเวณ หมู่ 1 ตำบลชัยนารายณ์

– ซ่อมโคมไฟสปอร์ตไลท์ บริเวณที่ออกกำลังกายหน้าที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล

– ติดโคมไฟ LED เพิ่ม บริเวณ หมู่ 4 ตำบลลำนารายณ์

– เปลี่ยนโคมไฟที่ชำรุด บริเวณข้างศาลเจ้าฯ

– ซ่อมไฟ บริเวณหน้าร้านซีวีแก๊ส