ลงพื้นที่ติดตามงาน

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ขุดลอกคูคลองเรียบถนนทางไปท่าดินดำ เพื่อระบายน้ำในช่วงฤดูฝน ติดตามงานลอกท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์หากเกิดฝนตกหนัก ทั้งนี้ต้องขอความร่วมมือจากประชาชนไม่ทิ้งเศษอาหาร ขยะ ลงในท่อระบายน้ำเพื่อป้องการอุดตันด้วยค่ะ