โครงการส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพจิตผู้สูงอายุ ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ ปฏิบัติตนดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิตของตนได้อย่างเหมาะสม โดยได้มี อาจารย์วราภรณ์ เทศแย้ม เป็นวิทยากรในวันนี้ ได้สาธิตการทำยาดมสมุนไพรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ เสริมสร้างกิจกรรมกลุ่ม เพื่อสร้างการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มวัยเดียวกัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ชั้น 3