ตัดต้นไม้หักขวางทางจราจร บริเวณซอยบ่อหิน หมู่ 1 ตำบลลำนารายณ์

กิจกรรมหน่วยงาน

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 12:10 น.

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 4 นาย

ออก ว.4 ตัดต้นไม้หักขวางทางจราจร บริเวณซอยบ่อหิน (อู่กระทะ)

หมู่ 1 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

– ผู้ปฏิบัติงาน

1.นายณรงค์ เพ็ชรากุล

2.นายพงศกร ลิ้มวัฒนากูล

3.นายณัฐนันท์ จิตรา

4.นายณัฐวุฒิ ทรัพย์สมาน